Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Silniční značení

Navržení vlastního silničního značení pro domovní spolek nebo i pro užívání soukromou osobou je jednoduchý a snadný způsob, jak sdělit své sdělení cestujícím na silnici. Může jím být cokoli, například značka parkoviště nebo značka STOP, “Soukromá cesta”, nebo “Jeďte pomalu”. Reflexní značení je vidět i za situací s nedostatkem světla.

Co do návrhu a barvy bývá toto značení často inspirováno klasickým dopravním značením. Někdy může být dobré mít na značení několik různých textů a obrázků, aby bylo jedinečnější a aby si ho řidiči lépe všimli.


Objednejte si silniční značení

Varovné značení

Toto dopravní značení má za účel před něčím varovat, aby se cestující na silnici lépe soustředili a snížili rychlost. Patří sem značení “Přecházející zvířata”, které varuje před výskytem konkrétních zvířat, jako jsou ježci, divoká prasata nebo žáby v okolí. Varovné značení často mívá červený okraj, žluté pozadí a tvar trojúhelníku.

Zákazové značení

Zákazová značka vyjadřuje požadavek nebo žádost. To může například znamenat požadavek nosit ochranný oděv, vymezovat povolený způsob jízdy nebo povolenou dobu parkování. Tento typ silničního značení často mívá bílý okraj, modré pozadí a obyčejně bývá kulatý.

Informační značení

Jasné informační značení může označovat místa, bleší trhy nebo obchody. Profesionálně vypadající silniční značení podávající informace často mívá bílý okraj, modré pozadí a bílý text.

Když však budete kupovat silniční značení, mějte na paměti, že je protizákonné rozmísťovat u veřejných cest značení, které by se příliš podobalo oficiálnímu značení. Jestliže bude riziko, že značení naruší pozornost řidičů nebo je bude uvádět v omyl, může být takové značení dokonce přímo nebezpečné.

Od Značení-max.cz si můžete objednat hliníkové silniční značení s reflexním pozadím a textem, aby bylo viditelnější pro uživatele silnic.