Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Na Vaší důvěře nám záleží. Abyste mohli při návštěvě našich webových stránek cítit sebejistě, dodržujeme právní ustanovení ohledně zpracování osobních údajů. Níže jsou uvedeny informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje. Následující zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace budou od Vás shromažďovány. Dále popisujeme také to, jak údaje zpracováváme a používáme. Poskytneme Vám také informace o tom, na koho se můžete obracet s otázkami o zpracování údajů.

1. Zodpovědná strana

Stranou zodpovídající za odběr, zpracování a užití osobních údajů je majitel značky, jímž je SignMax AB, číslo organizace 556756-8760. Kontaktní informace SignMax AB jsou následující:

E-mail:
info@znaceni-max.cz

Pošta:
SignMax AB

Box 21
433 21 Partille, Švédsko

URL:
https://www.znaceni-max.cz

Je také kontaktní formulář na následující stránce:
https://www.znaceni-max.cz/kontakt

2. Odběr, zpracování a využívání osobních údajů

Osobně zodpovídáme za všechny Vaše informace sdílené přímo s námi. Osobní údaje jsou údaje, z kterých lze zjistit, o kterou osobu jde. Patří sem mimo jiné například jméno, telefonní číslo, adresa a e-mail.

Za účelem zpracování Vaší objednávky shromažďujeme, skladujeme a zpracováváme Vaše informace. Vaše osobní informace budou sdíleny s třetími stranami jen tehdy, jestliže to bude umožňovat zákon, a to například za účelem výkonu smluv a vymáhání dluhů, nebo jestliže k tomu dáte svolení předem. Vaše informace nebudou bez Vašeho svolení sdíleny s třetími stranami k marketingovým účelům. Abychom mohli zpracovávat objednávky, naši poskytovatelé služeb (jako například logistické společnosti, poskytovatelé platebních řešení a banky) si mohou informace pronajmout za účelem zpracování. Takto přenesené údaje smějí naši poskytovatelé služeb používat jen k výkonu svých úkolů.

Vaše zákaznické informace a informace o objednávkách uchováváme v souladu se švédským účetním zákonem.

Také formou souborů cookie shromažďujeme informace o Vašem používání našich stránek. Podrobné informace o tom, jaké informace shromažďujeme a proč, naleznete v Části 8.

2.1 Registrace, účet zákazníka a postup při objednávání

Každý návštěvník, který si vytvoří klientský účet, získá heslem chráněný přístup ke svým informacím uloženým u nás. Také budete mít přístup k informacím o dříve vytvořených objednávkách, jakož i o předplácení předplatného.

Chcete-li zadat objednávku nebo založit zákaznický účet, musíte zadat následující údaje. Tyto údaje jsou povinné informace potřebné k našemu plnění závazků vyplývajících z objednávky.

• Vaše e-mailová adresa
• Vaše jméno
• Vaše adresa
• Vaše telefonní číslo (používá se k oznamování jen pro sledované zásilky)
• Vaše heslo

2.2 Vytváření značení

Při vytváření značení uložíme spolu s ostatními informacemi potřebnými ke zpracování objednávky i obsah, který na značení dáváte. Informace o Vašem značení nikdy nesdílíme s jinými účty k marketingovým účelům.

2.3 Správa plateb

Můžete zabezpečeně platit kartami. Vaši platbu bude vyřizovat společnost Adyen B.V. s užitím zabezpečeného spojení a v souladu s přísnými bankovními normami. Údaje o Vaší kartě budou zaslány přímo Adyen B.V. Přes Adyen B.V. máme přístup ke jménu držitele karty, typu karty, k posledním čtyřem číslicím čísla karty a k IP adrese platby. K těmto informacím máme přístup proto, abychom mohli zpracovávat vracení peněz a abychom byli schopni přešetřovat nesprávné transakce. K těmto údajům mají přístup jen ti z nás, jejichž povinností je zpracovávat např. vracení plateb.

Platby přes PayPal zpracovává společnost PayPal (v rámci zpracování údajů jsou to správci údajů) a přes PayPal máme přístup k některým informacím pro správu platby a bude-li třeba, také k přešetření nesprávně provedených transakcí. Další informace o tom, jak PayPal zpracovává Vaše osobní informace, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-rev.

Pro ostatní jsou k dispozici přímé platební metody, v případech, kdy to způsob platby vyžaduje, jako například e-mail, adresa IP, telefonní číslo, číslo účtu a jméno. Při platbě faktury budou osobní informace, které jsou uvedeny na faktuře, zpracovávány a zahrnuty do účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví (1999: 1078). Tyto informace budou uloženy na běžný daňový rok a dalších 7 roků.

2.4. Zpravodaj

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, budeme používat k zasílání zpráv a nabídek. Potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom Vás přidali jako soukromého jednotlivce a jako předplatitele. Jestliže si už náš zpravodaj nechcete předplácet, můžete odběr odhlásit odkazem v některém z e-mailů, přes kontaktní údaje uvedené v Části 1, nebo v nastaveních v zákaznické zóně.

Vaše informace nebudou sdíleny s externími subjekty k žádným jiným účelům, ale budou použity výlučně k tomu, abychom Vám poskytovali informace o našem zpravodajství, produktech a službách.

2.5 Sledování webu

Zpracováváme informace o tom, jak používáte naše stránky a jak jimi procházíte. Tyto informace jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšování kvality. Další informace najdete v Části 8.

2.6 Zákaznické recenze

Vaše kontaktní informace mohou být sdíleny s externími subjekty na základě našeho oprávněného zájmu o zákaznické recenze. Vaše informace budou používány výlučně k tomuto účelu a nebudou sdíleny s externími subjekty k marketingovým účelům.

2.7 Problematika služeb zákazníkům

Když kontaktujeme naši službu zákazníkům, zpracováváme osobní informace, které nám poskytnete, za účelem zpracování Vašeho případu. Vaše údaje nebudou použity k jiným účelům, a ne později než po uplynutí 12 měsíců budou vymazány.

2.8 Sociální média

Osobní údaje zpřístupněné nám na sociálních médiích vyhovují zásadám ochrany osobních údajů příslušné platformy. My jsme správci obsahu a veškerý ilegální obsah mažeme. Jestliže se komunikace na sociálních médiích stane službou zákazníkům, údaje budou zpracovávány v souladu s výše uvedenými zásadami

2.9 Soutěže

Na soutěžích používáme Vaše informace k nahlašování případných výher.

3. Kontrola platební schopnosti

Vyhrazujeme si právo provést před vyhotovením a dodáním Vaší objednávky kontrolu platební schopnosti. Za tím účelem přeneseme osobní údaje potřebné k provedení této kontroly platební schopnosti ke společnosti vyhodnocující platební schopnost subjektů.

3.1 Přijímání do zaměstnání

Když budete žádat o volné služby, jakož i v případě samostatné žádosti, budeme shromažďovat informace potřebné k uskutečnění procesu náboru. Vaše informace nebudou užity k jiným účelům, a nedáte-li svolení k uchování Vašich informací v naší databance kandidátů, pak po uplynutí doby nikoli delší než 24 měsíců budou vymazány.

4. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Vždy se snažíme zpracovávat Vaše informace uvnitř EU / EEA. Tyto údaje však mohou být někdy převedeny do zemí mimo EU / EHS a zpracovávány v nich některým naším dodavatelem nebo subdodavatelem. Protože jsme odhodláni Vaše informace stále chránit, přijmeme veškerá vhodná právní, technická a organizační opatření k zajištění toho, aby Vaše údaje byly zpracovávány bezpečně a na dostatečném stupni ochrany porovnatelném s ochranou nabízenou v EU / EHP a na stejné úrovni.

4.1 Marketing a profilování

Abychom vám mohli poskytovat co nejlepší informace a nabídky, používáme někdy při inzerci na platformách třetích stran porovnávání zákazníků. Na základě kontaktních údajů, které jste nám poskytli, vás mohou třetí strany, jako jsou Meta a Google, přiřadit k informacím, které jste nám poskytli. Jakmile se tak stane, můžete dostávat zprávy a informace, o kterých předpokládáme, že vás zajímají. Mezi nejčastěji používané údaje patří e-mail a telefonní číslo, ale mohou se vyskytnout i další kontaktní údaje, jako je jméno, město, PSČ, kraj, země, věk, ID mobilního inzerenta a ID mobilního zařízení.

Vaše kontaktní údaje jsou šifrovaně odesílány třetím stranám, kde dochází k automatickému porovnání, pokud jste registrovaným uživatelem se stejnými kontaktními údaji. Po dokončení shody budou tyto údaje vymazány.

Vezměte prosím na vědomí, že informace, které o vás sdílíme, nemohou třetí strany využít k jiným účelům. V současné době používáme párování zákazníků na platformách Google a Meta.

5. Vaše práva

Máte právo na přístup k informacím, které jsme o Vás shromáždili. Informace o tom, jaké informace jsme o Vás shromáždili, můžete získat během přiměřené doby a bezplatně. Jestliže chcete znát všechny tyto informace nebo jen některé části, kontaktujte službu zákazníkům prostřednictvím kontaktních údajů v části 1.

Dále máte právo nechat si své údaje opravit nebo vymazat. Jestliže máte k našemu shromažďování nebo užívání Vašich údajů nějaké výhrady, zašlete nám prosím tyto své výhrady prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Části 1.

Chceme zajistit, aby naše informace byly aktuální a přesné. Informace, o nichž si myslíte, že jsou nesprávné, si můžete nechat opravit.

Svůj souhlas s užíváním osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. Lze to provést prostřednictvím odkazů v jednotlivých e-mailech, prostřednictvím kontaktních informací zmíněných v části 1, jakož i v nastaveních v zákaznické zóně.

6. Protokolární soubory

S každým přístupem na stránky Značení-max.cz budou údaje uživatele přeneseny příslušným prohlížečem a uloženy do protokolárních souborů, takzvaných serverových protokolů. Datové záznamy ukládané v tomto kontextu zahrnují následující informace: Datum a čas přístupu, stránku jména volajícího, adresa IP, množství přenesených dat a informace o produktu a verzi použitého prohlížeče. Kromě toho budou zaznamenány informace o objednávce a o zákazníkovi.

Tyto souborové protokolární záznamy využíváme především k vyhledávání a opravování jakýchkoli případných chyb. Soubory protokolárních záznamů jsou dostupné jen našim vývojářům a po uplynutí 30 dní jsou automaticky vymazány.

c

Na našich serverech nejsou protokolována ani jinak ukládána žádná hesla ani citlivé údaje o platbách.

7. Zabezpečený přenos dat

Vaše osobní informace k nám budou přeneseny bezpečně v zašifrované podobě. To je samozřejmostí i pro Vaši objednávku, platbu a zákaznické přihlášení. Používáme šifrovací systém Secure Socket Layer (SSL).

Kromě toho aktivně pracujeme na tom, aby naše webové stránky, systémy a organizace byly zajištěny proti ztrátě, destrukci, přístupu, úpravám a distribuci Vašich údajů přes neoprávněné osoby.

8. Soubory cookie

Chceme, abyste z našich webových stránek měli dobrý prožitek, a proto používáme soubory cookie, služby webové analytiky a doplňky sociálních médií v souladu s Článkem 6.1.f směrnice GDPR. Přijetí souborů cookie není pro návštěvu našich stránek podmínkou. Jestliže nám však soubory cookie nedovolíte nastavovat, funkčnost stránek bude omezená a Vy nebudete mít možnost objednávat naše produkty.

Co jsou to soubory cookie? Soubory cookies jsou malé textové soubory ukládané na Váš počítač, v kterých jsou uložena určitá nastavení a informace o Vašem užívání sítě internet k výměně informací s našimi systémy prostřednictvím prohlížeče. Tyto informace jsou využívány mimo jiné ke zprovoznění funkcí stránek, k zlepšení prožitku uživatelů shromažďováním statistik návštěvnosti, poskytování relevantních nabídek a k měření efektivity reklamy, jakož i k zajištění funkcí některých zákaznických služeb. Informace o našich souborech cookie a o jejich využívání najdete v Části 8.1

V souborech cookie, které vytváříme, neuchováváme žádné citlivé údaje ani údaje umožňující identifikaci osoby.

Jak zamezit užívání souborů cookie. Jestliže chcete užívání souborů cookie zamezit, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby soubory cookie odmítal, případně je můžete zakázat odděleně instalací souboru cookie s odřeknutím. Nezapomeňte, že soubory cookie budete muset zakázat zvlášť v každém Vámi používaném prohlížeči. Další informace najdete ve stránkách prohlížeče s nápovědou. Pamatujte však, že když soubory cookie zakážete, mnoho funkcí našich stránek už nebude fungovat. Používáním webových stránek společnosti Značení-max.cz dáváte svolení k používání souborů cookie.

8.1 Jaké soubory cookie používáme?