Přeskočit na hlavní obsah

Firemní společenská zodpovědnost

Jak Značení-max.cz pracuje na firemní společenské zodpovědnosti?

Pro nás je důležité integrovat práci na firemní společenské zodpovědnosti do našich podnikových aktivit, což znamená zavázanost světu kolem nás a našim zaměstnancům. Chceme svou společnost provozovat udržitelným způsobem a společensky i ekologicky dávat dobrý příklad ostatním.

Co je to firemní společenská zodpovědnost?

Firemní společenská zodpovědnost. Je to o firmách, které přijímají zodpovědnost za svůj vliv na společnost nad rámec toho, co vyžaduje zákon, a které pracují na udržitelnějším rozvoji. Ten vliv lze pociťovat v různých oblastech. Typický je rozpis podle sociálních, ekologických a ekonomických oblastí.

NAŠE SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST

Navzájem o sebe pečujeme a respektujeme se, a stejně tak i naše zákazníky, a také si přejeme být schopni přispívat společnosti mimo jiné formou charitativních prací, propagačních akcí a partnerství.

Naši zaměstnanci

My u Značení-max.cz si přejeme zajistit, aby každý zaměstnanec byl šťastný a vedlo se mu dobře, aby měl dobré pracovní prostředí, aby se cítil bezpečně, a aby v práci neprobíhal žádný druh diskriminace. Pracoviště by se mělo vyznačovat svobodou doprovázenou zodpovědností a upřednostněním pracovního prostředí zdůrazňujícího spolupráci, společenství, respekt a porozumění. Naši zaměstnanci by měli mít pocit náležitosti a účasti bez ohledu na pohlaví, věk, náboženství, národnost, zdravotní postižení atd.

Věříme, že dobré zdraví je přínosem pro zdraví a prosperitu lidu a že fyzická aktivita zvyšuje pracovní výkonnost. V rámci toho nabízíme štědré příspěvky na zdravotní péči a příležitost na hodinu cvičení týdně během pracovních hodin. Chceme podpořit pohyb a společenského ducha a každý rok pořádáme různé závody.

Podporujeme spolky a organizace

Iniciativou Značení-max.cz podporuje chceme převzít svou firemní zodpovědnost a přispívat k udržitelnému rozvoji podpořením organizací, které se zapojují do různých sociálních a společenských projektů. Za každého nového předplatitele, který si předplatí náš zpravodaj darujeme této iniciativě 41 CZK. Každý měsíc podpoříme nějakou novou organizaci nebo projekt. Přečtěte si více.

Zapojujeme se do společenských otázek

Prostřednictvím kampaní se nám daří vytvářet oddanost, nastolovat významnou problematiku a vybírat peníze pro neziskové organizace a společnosti. Přečtěte si více o naší kampani #itsnotvisible.

NAŠE EKOLOGICKÁ ZODPOVĚDNOST

Zodpovědnost za životní prostředí bereme velmi vážně a neustále se snažíme minimalizovat svůj negativní dopad na něj. Naši zaměstnanci obdrželi základní školení o životním prostředí a je pro nás přirozené myslet při všem co děláme na udržitelnost.

Své emise vynahrazujeme

Emise uhlíku z našich aktivit, ale i z veškeré dopravy k našim zákazníkům, vynahrazujeme. Vynahrazování uhlíku probíhá ve spolupráci se švédskou společností Atmoz Consulting, která pomáhá jiným společnostem a organizacím převzít svůj podíl zodpovědnosti za otázky klimatu. Více si přečtěte tady.

Náš areál byl certifikován jako „Zelená budova“

Náš nový areál byl certifikován jako Zelená budova, což znamená, že spotřebovává o 25 % měně energie než je aktuální požadavek.

Na naší střeše jsme nainstalovali 474 solárních panelů

Rozšířili jsme náš solární systém a nyní máme instalováno 474 panelů. Panelům se odhaduje, že budou produkovat přibližně 60% množství, které nyní spotřebováváme v oblasti nemovitostí, výroby a kanceláří.

Nabízíme výhody na ekologické cestování

Snažíme se cestovat s pokud možno co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí, takže svým zaměstnancům nabízíme výhody na ekologické cestování. Do tohoto plánu patří pomoc s náklady na zakoupení jízdního kola nebo pokrytí poloviny ceny autobusové permanentky.

Naše iniciativy

Naše práce pro klima

Značení-max.cz podporuje