Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Značení ke koním

Značení na koně lze používat jako jmenovku na koně nebo k označení příslušenství k vytvoření řádu ve stáji. Značení na koně může sloužit i jako varovné značení, silniční značení nabádající řidiče, aby jezdili opatrně, protože na silnici nebo v její blízkosti se mohou vyskytnout koně. Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, vždy si můžete vytvořit své osobní značení na koně odpovídající Vašim potřebám.


Různé druhy značení na koně

Koňské jmenovky

Nejběžnější jmenovky pro koně jsou ty, které se umísťují do stájí. Říká se jim také stájové označení koní. Plakety se jmény koní lze používat také ke sledování sedel a jiného příslušenství, které by se jinak snadno mohlo ztratit ve stáji. Osobní plaketa se jménem koně je atraktivnější a najít podle ní koně a příslušenství k němu je snazší.

Přeprava koní

Právní ustanovení často bývají taková, že vozy tažené koňmi musejí být opatřeny znamením koně. Jeho grafické podoby bývají různé, ale nejběžnější je žluté značení s černým textem. Při přepravě koní po veřejných cestách je důležité zajistit, aby byly dodrženy všechny místní zákonné předpisy ohledně textu, barvy a tvaru.

Na výcvik

Jednou z kategorií značení na koně je značení, které zobrazuje cestu do prostoru výcviku, na závodiště nebo do stájí. Toto značení je užitečné k nasměrování návštěvníků, kteří se v místě nevyznají.

Varování

Někdy bývá značení o koních navrženo k tomu, aby varovalo cestující na silnicích, že na silnici se mohou vyskytnout koně, že se silnicí se kříží koňská stezka a podobně. Toto značení může být navrženo jako klasické varovné značení s černou siluetou koně uprostřed. Tato kategorie značení zahrnuje také klasické zákazové značení (které je také vnímáno jako dopravní značení), které uživatelům silnic udává, že v blízkosti se nacházejí jezdečtí koně. Na tomto typu značení bývá bílá silueta jezdce na modrém pozadí.