Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o označení záchodů

Pro označení záchodů nebo umýváren existuje vícero různých návrhů. Použít lze téměř vše, od velmi neutrálního značení na veřejných místech, kdy užijeme jen písmena WC a označení, zda se jedná o záchod pro muže nebo ženy, až po mnohem osobnější nebo humornější záchodové dveřní značení nacházející se v domácnostech.

Při navrhování označení toalet je potřeba uvážit několik věcí. Je-li značení určeno pro záchod doma, je důležitá estetika, protože značení musí být vhodné pro své okolí a odpovídat stylu domácnosti. Tady bývá běžné použít ozdobnější písmena nebo poněkud ozdobnější značení, aby i klasické značení na WC bylo osobnější. Na veřejných místech je důležitější, aby bylo označení toalet navrženo zřetelně a aby splňovalo svou funkci – aby lidem ukazovalo, kde je záchod.

Zřetelné WC značení se symboly

Když jde o to navrhnout toaletní značení pro veřejný prostor, nejlepší je používat obrázky a slovo WC namísto značení s nápisem ZÁCHOD. To usnadní porozumění malým dětem a těm, kdo mluví jinými jazyky, aby i oni byli schopni rychle najít záchod.

Kromě užívání obrázků a výběru značení s nápisem WC namísto ZÁCHOD musíte také vyznačit, pro koho záchody jsou. K nejběžnějším variantám patří Muži a Ženy, což bývá často doprovázeno vyobrazením postav v kalhotách nebo v sukni. Také můžete prolomit pohlavní normy a mít různé jiné obrázky nebo jiné rozdělení.

Je důležité zřetelně sdělit, která toaleta je pro postižené. Obyčejně bývá označována symbolem vozíku. Převlékárny bývají označovány symbolem malého dítěte na převlékacím stole.