Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Interiérové značení

Interiérové značení je primárně určeno k k vytvoření pocitu domáckosti, a aby stejně jako mnoho jiných věcí v domácnosti působilo jako interiérový prvek. Jakýkoli text na takovém značení často přitahuje oči návštěvníků. Text lidem sdělí něco o příslušné domácnosti a o tom, co by lidé, kteří tam bydlí, chtěli sdělit. Jinými slovy, abyste u takového značení plně dosáhli naplnění jeho účelu, musíte dobře zvážit návrh i text.

Používání interiérového značení ke zkrášlení a zútulnění domácnosti je čím dál populárnější. Toto značení je jednoduché, levné a snadno se instaluje a vyměňuje. Některé se používá výlučně k vytvoření pocitu domáckosti, zatímco jiné má praktickou funkci.


Několik klasických interiérových značení

Značení s citáty

Značení s citáty bývá pro zábavu i k zamyšlení. Společným prvkem je, že značení sděluje nějaký slavný citát. Proč si nezvěčníte něco, co řeklo Vaše dítě, pomocí značení s citátem?

Značení do ložnice

Nejběžnější značení do ložnice bývá to, které vyzařuje mír a harmonii. Jednou z klasických variant je značení, které vyžaduje klid, aby nebyli probuzeni malí.

Humorné značení

Tato kategorie obsahuje spousty citátů, přísloví a návrhů. Jediným omezením je Vaše představivost. Ačkoli text značení může být zábavný sám o sobě, to, jak bude vnímán, určuje zejména kontext.

Označení toalet

Označení toalet může být malé prosté značení s textem WC. Ale věnujete-li mu poněkud více zamyšlení a času, stane se interiérovým prvkem vhodně zapadajícím do celku Vaší domácnosti. Pamatujte, že na značení uvnitř toalety, jako například značení vyznačující, kde se nacházejí různé ručníky, máte použít stejný nebo obdobný styl.