Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o značení zákazu kouření

Několik zemí zavedlo v minulých letech zákazy kouření v jídelních prostorech. Tyto zákony byly postupně přitvrzeny, takže dnes je zcela běžné, že kouření je zakázáno ve veškerých prostorech všech veřejných budov. Ať už je nekouření vynucováno zákonem nebo je zakázáno z jiných důvodů, nejlepší způsob, jak o zákazu informovat lidi, je vystavit značení s nápisem “Zákaz kouření”.

Vystavit značení informující lidi, že kouření není povoleno, může znamenat, že chceme vytvořit nekuřáckou zónu, že máme péči o lidi s alergiemi, nebo prostě jen chceme zamezit zápachu z kouře. V dnešní době bývá neméně časté také to, že jde o právní požadavek vzniklý v důsledku zákazu kouření na určitých místech.


Zákaz kouření – se správným textem

Použít správný text může posloužit k jasnému předání sdělení, že kouření je zakázáno.

Nekuřte, prosím

Text jako “Nekuřte, prosím” má mírnější tón, avšak je tu riziko, že někteří budou i přesto kouřit. Lze si jej vyložit tak, že kouření je nežádoucí, ale není zakázáno.

Zákaz kouření

Toto je zdaleka nejběžnější text, kterým se sděluje, že kouření není dovoleno. Toto značení obyčejně mívá bílé pozadí obklopené červeným kruhem s úhlopříčným přeškrtnutím. Uvnitř kruhu je cigareta, z které se kouří. Text “zákaz kouření” bývá často umístěn přímo pod obrázkem.

Kouření zákonem zakázáno

Ačkoli v restauracích a v prostorech obdobného typu je kouření protizákonné, nejsou to ta hlavní místa pro zákazové značení. Toto značení je běžnější v místech, kde je spalování cigaret spojeno s nebezpečím. Jedním z příkladů jsou čerpací stanice, kde riziko pochází od kouření v blízkosti výparů paliva.