Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Označení podniků

Být viděn znamená existovat, a pro podniky je být viděn obzvláště důležité. Prvním krokem je značení na fasádě, avšak podnikové značení se vytváří také i k jiný, účelům, než je viditelnost zvenčí. Právě tak může snadno ukazovat cestu do kanceláří nebo na oddělení nebo poskytovat informace o otevírací době, cenách, nebo o jídelním lístku.

Podnikové značení má mnoho různých funkcí – Co potřebujete?


Funkce podnikového značení

Zobrazování\

Pravděpodobně nejdůležitějším značením pro podnik je velké označení s názvem podniku, které navíc často uvádí, jaké služby a produkty jsou v nabídce. Obyčejně na něm bývá i logo společnosti a bývá připevněno k fasádě.

Rozměry tohoto značení a materiály, z kterých bývá zhotoveno, bývají různé podle prostředí, v kterém podnik operuje. K materiálům doporučeným na venkovní podnikové značení patří plast, hliník nebo akryl, protože to jsou materiály, které snášejí vlivy větru a počasí mnohem lépe než jiné materiály.

Průvodce\

Podnikové značení častokrát mívá také funkci naváděcí. Ukazuje například cestu ke vchodu, kdo pracuje v které kanceláři, nebo podle něj lze najít různá oddělení. Toto značení lze najít ve výtazích a na chodbách, ale i na dveřích a na stěnách. Zajišťuje, aby se návštěvníci, zákazníci nebo pacienti ocitli na správném místě.

Informovat\

Běžné je také to, že podnikové značení mívá funkci informativní. Sem patří mnoho různých věcí, od otevírací doby po vyznačení potřeby pohybovat se v konkrétním prostoru výlučně v ochranném oděvu. Při vytváření tohoto značení byste měli nejprve uvážit místo, kam má být umístěno, a až poté vytvořit jasně viditelné značení, aby se informace dostala ke své cílové skupině.