Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Značení o onemocnění COVID-19

Na stránce Návrh si můžete navrhnout své vlastní značení o onemocnění COVID-19, neboli o koronaviru, s užitím vysvětlujících a zjednodušujících symbolů a ilustrací. Značení o COVID-19 s uvedením jasných pokynů o tom, jak by měli lidé smýšlet a chovat se, může něco změnit.

Umývání rukou, používání dezinfekce na ruce, kašlání a kýchání do vlastního lokte a dodržování bezpečné vzdálenosti pravděpodobně nikdy nebylo důležitější než dnes. Abyste zamezili a zastavili šíření infekce koronavirem onemocnění COVID-19 ve společenství, měli byste postupovat podle směrnic a doporučení vydaných úřady pro Vaši zemi a Světovou zdravotnickou organizací.

Dostat tyto informace do všech částí společnosti, a to v různých jazycích a prostřednictvím různých sdělovacích kanálů, je neuvěřitelně důležité.


Značení o COVID-19

Značení o koronaviru, neboli COVID-19, lze navrhnout různě, podle toho, jaké sdělení chcete sdělit. Například ve zdravotnických zařízeních, na klinikách a v nemocnicích, byste mohli chtít, aby pacienty hned u vchodu vítalo značení upozorňující na nemoc COVID-19 (koronavirus) s textem “Jestliže máte horečku, kašel nebo jiné projevy onemocnění dýchacích cest, počkejte prosím venku.”

Na toalety můžete rozmístit značení o COVID-19 s ilustracemi správného způsobu mytí rukou za účelem eliminace patogenů. Zřetelné ilustrace lidem usnadní pochopení sdělení.

Koronavirové značení si můžete navrhnout přesně podle vlastních požadavků, z jakéhokoli materiálu, v jakékoli barvě, tvaru, s jakýmkoli stylem písma a se symboly nebo ilustracemi, kterými oslovovanému sdělení vysvětlíte a usnadníte mu jeho pochopení. Své značení můžete navrhnout na stránce Návrh.