Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Značení na bránu

Značení na bránu, které informuje, varuje nebo vítá hosty nebo zakazuje vstup. Informace bývají velmi různorodé, ale ať už si pro své značení vyberete jakýkoli text, vždy je určen k předání nějakého sdělení těm, kdo budou procházet bránou. U soukromých osob bývají nejběžnější nápisy “Vítejte” a “Zavírejte bránu, prosím”, zatímco podniky mívají na branách značení s nějakými informacemi, varováními nebo zákazy.

Vytvořte si jedinečné značení na bránu, které splní Vaše požadavky

Značení na bránu se nemusí nutně vyznačovat žádným konkrétním rozměrem, barvou ani tvarem. Je několik variant, ale všechny mají společné to, že se instalují na bránu statku a sdělují nějaké sdělení návštěvníkům. Tady je několik příkladů nejběžnějšího značení na brány.

\r

Příklady značení na brány

Zavírejte bránu, prosím - klasické značení, které mají v oblibě mimo jiné majitelé zvířat volně chodících po pozemku. Značení “Zavírejte bránu, prosím” se také často nachází na branách jeslí, školek, škol a rekreačních center.

Vítejte – Stejně jako mnozí mají uvítací značení na vchodových dveřích, je také mnoho těch, kdo mají obdobné značení na bráně. Někteří lidé mají raději značení “Vítejte”, zatímco jiní raději uvedou příjmení a adresu rodiny.

Nevstupovat – Když nějaká brána tvoří součást hranice oblasti, pro kterou platí pravidla vstupu, bývá obyčejně zamčená. Za takových okolností bývá dobré mít na bráně značení jasně udávající, že vstup je zakázán, a případně, že prostor je nebezpečný, je-li tomu tak.

Pozor na psa – Ať už se pes prochází volně po pozemku nebo pobývá v domě, vždy je slušné upozornit příchozí, že by se mohl vyskytnout volně pobíhající pes. Většina lidí to ocení. Zejména ti, kteří se bojí psů.