Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o varovné značení

Varovné značení varuje před nějakým nebezpečím nebo před možnými následky nějakého konkrétního činu. Často bývá zavedeno pravidlo, že zařízení spojené s nějakým konkrétním nebezpečím musí být označeno varovným značením. Jsou také případy, kdy je varovné značení životně důležité, i když zákon třeba značení varující před nebezpečím nevyžaduje. Ať už je důvod potřeby jakýkoli, lze vytvořit osobní varovné značení s jakýmkoli sdělením a dle vlastního návrhu. To vše slouží k omezení rizika výskytu nehody. Pro optimální účinek musí být značení navrženo tak, aby toto varovné sdělení vyjadřovalo textem, tvarem i barvou.


Vytvořte si osobní varovné značení

Chcete si vytvořit osobní varovné značení? Uvažte následující:

Tvar

Tvarem nejčastěji spojovaným s varováními je trojúhelník. To neznamená, že veškeré varovné značení musí být trojúhelníkové, ale větší část značení nějaký trojúhelník obsahuje. Běžné je například čtvercové značení s obrázkem trojúhelníku s ilustrativním obrázkem. Pod trojúhelníkem může být také text uvádějící před čím značení varuje.

Barva

Když jde o varovné značení, téměř vždy by mělo mít žluté pozadí a černý text nebo obrázek. Tuto kombinaci si většina lidí spojuje s varováními, takže když je tato barevná kombinace použita, lidé dávají lepší pozor. Někdy je varovné značení obehnáno červeným lemem; to bývá běžné u silničního značení s varovným sdělením.

Obrázek

Když varujete před nějakým nebezpečím, nikdy nelze být příliš přesný. Proto doporučujeme doplnit k textu na varovném značení také výmluvný obrázek. Ten vyjasní, o čem značení vlastně je, a usnadní pochopení značení těm, kdo nerozumějí místnímu jazyku. K nejběžnějším symbolům používaným na varovném značení patří lebka (jedovaté), oheň (hořlavé) a mrtvá ryba a uschlý strom (nebezpečný odpad).

Před čím chcete varovat? – vytvořte si jedinečné osobní varovné značení.