Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o školní značení

Všechny školy mívají relativně velké označení, které přímo na fasádě budovy zobrazuje název školy. Obyčejně to bývá jeden z největších kusů značení ve škole, ale obvykle není jediný. Když vstoupíte do školy, je tam značení udávající čísla různých tříd a jiných místností, jako například knihovny a sborovny. Častokrát bývá přítomno také více kusů směrového značení, které návštěvníkům usnadňují najít si uvnitř budovy cestu.

Jestliže pak vstoupíte do učebny, běžně tam můžete najít popisné a informační značení. To platí zejména v učebnách, kde žáci studují předměty jako je biologie a chemie, kde je vše, od vycpaných ptáků až po chemické kyseliny, řádně označeno.

Ve školách se používá množství různého značení. Ve skutečnosti je jediným omezením toho, jaké značení je možno použít, Vaše představivost. K běžnějším variantám patří:

Školní značení – příklad

Správná rychlost – Velmi běžným školním značením poblíž škol bývá varovné značení nařizující řidičům jezdit obzvlášť pomalu. Trojúhelníková značka zobrazuje dvě děti (v podobě černé siluety) na žlutém pozadí s červeným olemováním. Je to dopravní značení, které má často navíc dole slovo “Škola” k zdůraznění důvodu, proč by řidiči měli dbát obzvláštní opatrnosti.

Správná učebna

V základní škole může být na dveřích učebny zřetelnými a velkými písmeny nebo číslicemi jasně vyznačen název třídy. I na vyšších stupních je na dveřích učeben dveřní značení. Může však být menší a často to bývá jen číslo místnosti.

Správný detail

Důležité je, aby všechno bylo na svém místě, a to zejména v hodinách chemie. Kyseliny, kádinky a další materiály bývají často označeny malým značením. To není jen proto, aby byl udržen pořádek, ale i za účelem zajištění vysoké úrovně bezpečnosti kolem někdy vysoce žíravých a nebezpečných kyselin.

Využijte školního značení k ukázání cesty – udělejte vše lidem snazší