Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Reklamní značení

Prakticky všechny společnosti potřebují nějakou reklamu. Někdo mívá na fasádě budovy velké reklamní značení, které jasně a účinně sděluje, jaké produkty nebo služby jsou na prodej. Jiní použijí k zvýraznění prodejů nebo jiných speciálních nabídek jen malé značení v interiéru. Všechno toto značení však má v podstatě stejnou funkci – dělat reklamu a vytvářet zájem.

Při navrhování vlastního reklamního značení musíte uvážit text, barvu a tvar. Zda bude mít značení neztenčený účinek, záleží na celkovém dojmu.

Dalším typem reklamního značení je značení “Žádné reklamy. Děkuji.”.


Navrhování reklamního značení

Tady máte několik rad k navrhování reklamního značení.

Reklama. Ale co potom?

Jestliže navrhujete reklamní značení, které se má objevit někde jinde, než v těsné blízkosti firmy, důležité je poskytnout doplňující informace. Jedním z možných příkladů je reklamní značení s vinylovým textem aplikované na vozidla. To by mělo obsahovat mimo jiné takové informace, jako webovou stránku, adresu nebo telefonní číslo, aby Vás lidé, kteří budou mít zájem, mohli kontaktovat.

Barva

Mnohé barvy bývají spojovány s určitými pocity. Červená je “varováním” a “výstrahou” a často se používá na reklamním značení uvádějícím neobyčejně nízké ceny. Například značení slevových akcí bývá často červené.

Obrázek a text

Obrázky často přitáhnou pozornost lidí více než text. Může být výhodné text a obrázky zkombinovat, aby bylo Vaše sdělení jasné a aby zároveň snadněji apelovalo jak na city, tak i na rozum potenciálních zákazníků.

Vhodnost ke stylu firmy

Styl reklamního značení do značné míry závisí na tom, co Vaše společnost prodává. Značení pro lázně, pohřební službu nebo restauraci s rychlým občerstvením by mělo mít zcela jiné návrhy a styly.

Vyčnívejte – ale nekřičte

Reklama je o tom, být viděn. To však neznamená, že by reklamní značení mělo být velké a křiklavé. Kampaně, které přilákaly nejvíce pozornosti, a tudíž byly vyhodnoceny jako nejúspěšnější, byly ty, v kterých text a obraz vyčníval nad mnohé jiné. Celé je to o vyčnívání, ne o křiklavosti.