Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Označení obchodů

Prezentovat obchod nebo podnik označením obchodu je velmi důležité – dokonce je to prakticky nutnost. Na druhou stranu to, zda bude značení muset být velké a poutavé, nebo zda postačí jednoduché označení obchodu s názvem podniku na dveřích, určuje cílová skupina.

Při předávání sdělení je právě tak důležité co říkáte, jako jak to říkáte. To platí i pro označení obchodu, protože text je při předávání sdělení stejně důležitý jako barva a tvar. Takže při navrhování označení obchodu jsou tři důležité věci, které je potřeba mít na paměti především.

Navrhování označení obchodu – tři rady

Vhodnost k podniku

Značení umístěné u obchodu, například na fasádě, by mělo hned zpočátku jasně uvádět povahu obchodu. Jestliže jde například o obchod se starožitnostmi, možná, že dobré by bylo ozdobné písmo starého stylu na černém kovovém značení. Jestliže však jde o obchod s námořní tématikou, pak atmosféru obchodu zřejmě nejlépe podchytí vyobrazení provazu a symbolů moře.


Být zřetelný už zdálky

Zejména u velkoformátového značení uvádějícího název obchodu je důležité, aby šlo o zřetelné značení viditelné z dálky. Zákazníkům pomáhá najít cestu do obchodu, ale především jim usnadňuje objevování obchodu a vzbuzuje v nich zájem o to, co nabízí.

Barvy a tvary

Do kategorie “značení pro obchody” patří také značení umísťované dovnitř obchodu. Sem patří značení zdůrazňující konkrétní kategorie nebo oddělení. Ačkoli by také mělo odpovídat celkovému charakteru obchodu, důležité je navrhovat značení v souladu se sdělením, které má sdělovat. Například značení SLEVA bývá často červené, aby přitahovalo pozornost, a mívá obzvlášť zřetelný text.

Zamyslete se nad tím, co chcete, aby vaše značení na obchod sdělovalo – z hlediska textu, barvy i tvaru.