Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Nouzové značení

Nouzové značení se rozmísťuje proto, aby vytvářelo řád při události se vznikem chaosu. Jasné pokyny a správné umístění mohou zachránit životy, takže je důležité, aby byly správně navrženy. Nouzové značení spolu s požárním značením představují nejdůležitější typy značení, které by každé veřejné místo mělo mít.

Za běžných každodenních situací mohou lidé v poklidu opustit budovu, ale když vznikne panika, všechno se změní. Na to musíte pamatovat a udělat značení tak, aby bylo dobře viditelné a případně přidat osvětlení nebo luminescenci, aby bylo vidět za tmy stejně tak jako ve dne.

Značení ‘Nouzový východ’ musí obsahovat zřetelně uvedené slovo ‘Východ’ přímo na značení. Běžným formátem bývá zelené pozadí s bílým nápisem nebo obrázky. Obrázek častokrát bývá jasnější, zejména pro ty, kdo nemluví stejným jazykem, a když se přidá postava člověka běžícího určitým směrem, ještě rychleji to vysvětlí situaci. Obrázky nikdy nemohou být příliš zřetelné, takže jestliže je východ poněkud dále, měly by být podél značení umístěny šipky. Označení východu je také třeba umístit přímo nad příslušné dveře.

Musíte pamatovat, že by mělo existovat i značení východů pro lidi na invalidních vozících.