Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o nemocniční značení

Jedním z typů pracovišť, která potřebují mnoho značení, jsou nemocnice. K nemocničnímu značení patří značení ukazující pacientům (a personálu) cestu a značení k vyznačení čísel pokojů a skladovacích prostorů. Avšak i značení umísťované na stěny splňuje významnou funkci. Všichni zaměstnanci mají jmenovky a velmi běžné bývá také značení ukazující umístění bezpečnostního vybavení, jako jsou například hasicí přístroje, defibrilátory atd.

Můžeme Vám vytvořit takové nemocniční značení, jaké potřebujete.

V nemocnicích bývá spousta různého značení. To slouží různým funkcím a bývá různých velikostí a z různých materiálů. Všechno má za cíl informovat, navádět a zvýrazňovat věci pro pacientům i zaměstnancům.

Kancelářské značení – několik příkladů

Jmenovky

Prakticky všichni, kdo jsou zaměstnáni v nemocnici, nosí jmenovku. Tyto jmenovky obyčejně zřetelně ukazují jméno a profesi osoby, aby pacienti věděli, s kým mluví a jaké pravomoci příslušná osoba má.

Cedule

Nemocnice jsou většinou tak velké, že se v nich snadno ztratíte. To je důvodem, proč tam často bývají informační panely a velkoformátové značení ukazující cestu na správné oddělení, do kantýny nebo na záchody. Zorientovat se v nemocnici by neměl být velký problém.

Čísla pokojů

Toto nemocniční značení lze najít na vnějších dveřích téměř všech oddělení. Několik jednoduchých čísel, s kterými mnohem snáze najdete správnou cestu.

Hygiena

Skutečnost, že personál dbá na hygienu, by měla být zjevná. Ale co pacienti? Uvědomují si i oni potřebu dbát na hygienu z důvodu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti jiných? Na toaletách a sprchách bývá často značení, kterým se lidem připomíná, aby za účelem snížení rizika kontaminace užívali dezinfekci rukou.