Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Kostelní značení

Stejně jako konferenční centra, hotely a klubovny, i kostely potřebují různé druhy značení. Kostelní značení se používá mimo jiné k vyznačení otevírací doby, informování o plánovaných akcích a k označení toalet a jiných místností. Dnes bývají kostely často pronajímány na konference, svatby a koncerty. Jestliže je tomu tak, musíte dbát obzvláštní pozornosti užívání značení poskytujícího informace návštěvníkům, kteří jinak kostel nenavštěvují.

To, jaké značení kostel potřebuje je velmi individuální. Velmi záleží na stáří kostela a na tom, jaké akce jsou na jeho půdě pořádány. Někdy může být potřeba použít značení i venku u kostela i uvnitř něj.

Kostelní značení – několik příkladů

Na vnitřních dveřích

Kancelář, sklad úklidových prostředků a záchod jsou příklady místností, které stačí označit malými značkami. U vchodů do kostelů se vyskytují také informace jako “Vypněte prosím své mobilní telefony”.

Na vnějších dveřích

Zejména u starších kostelů, které bývají populárními cíli turistů, bývá obyčejně u vchodu značení uvádějící otvírací dobu kostela. U novějších kostelů bývá běžnější uvést u vchodu seznam akcí, na které bude kostel otevřen.

U cesty

Někdy kostelní značení uvádí nějaké zvláštní sdělení určené kolemjdoucím. Toto značení nejen sděluje otevírací dobu kostela nebo akce v něm pořádané, ale může mít například i politický nebo humorný úhel pohledu. Jedním takovým příkladem je nápis od církve Goodwood United Church, která svého času užívala text “Bezplatná káva, věčný život – členství má své výsady”.