Nenacházíte, co hledáte?

Náš Stránka Návrh můžete používat k navrhování našeho značení takového, jaké jej chcete mít. Text, barvy, tvary a další.

Začněte navrhovat

Informace o Dětské značení

Dětské značení má mnoho podob. Vyskytuje se všude, kde se nacházejí děti. Prakticky všude, v domě, v autě a poblíž hřišť.

Podle potřeb si vytvořte vlastní unikátní dětské značení podle vlastního návrhu. Také můžete dovolit dětem, aby si vytvořili svou vlastní jmenovku do svého pokoje, což obyčejně bývá velmi populární. Dětské značení může být navrženo mnoha různými způsoby. Vše závisí na jeho umístění a na zprávě, kterou má sdělovat.

Jedním z druhů klasického dětského značení je značení, které jasně sděluje ostatním řidičům, že by měli jezdit obzvlášť opatrně. Variantou tohoto značení je značka „Dítě ve vozidle“, která sděluje totéž. Vytvořte si značení „Dítě v autě“ dle vlastního návrhu, ale pamatujte, že na to, zda značení bude nebo nebude účinné, má vliv mnoho faktorů.


Značení „Dítě v autě“ – několik rad

Chcete, aby bylo značení stylové, nebo chcete, aby uživatelé silnice opravdu jeli trochu pozorněji? Uvažte následující:

Text

Jsou dvě hlavní varianty textu, které se často používají. Buďto “Dítě v autě”/”Miminko v autě” nebo běžnější “Dítě ve vozidle”. Tato značka se stala téměř normou a je tedy něčím, co je v dopravním provozu uznáváno.

Je několik jiných, ještě osobnějších variant textu, jako například “Cenné věci – Dítě v&autě” a sportovní značení jako je “Baby Blue on Board” to poukazuje na konkrétní fotbalový tým, kterým je Manchester City. Možné je také poněkud osobnější značení, jako například “Malý Princ na palubě” a podobně. Důležité však je zajistit, aby sdělení bylo zřetelné a aby jej bylo lze snadno a rychle pochopit.

Barva

Značení typu „Dítě v autě“ může mít některou z mnoha různých barev, takže při navrhování svého značení si můžete vybrat vhodnou barevnou kombinaci. Jestliže má však toto značení sloužit jako značení varovné, neměli byste volit jiné barvy než žlutou, oranžovou, červenou. Tyto barvy také bývají u tohoto druhu značení nejběžnější.