Přeskočit na hlavní obsah

Značení-max podporuje

Iniciativou „Značení-max podporuje“ se chceme chopit své firemní zodpovědnosti a přispívat k udržitelnému rozvoji podporou organizací, které se zapojují do různých sociálních a komunitních projektů. Za každého nového předplatitele, který si předplatí náš zpravodaj, darujeme na iniciativu „Značení-max podporuje“ 42 CZK a pomůžeme organizacím, které pracují pro lepší společnost.


Současná organizace podpory

Kampaň „Pink Ribbon“ 2023

Všichni známe někoho, koho zasáhla rakovina, přímo či nepřímo. Chceme se zapojit do boje proti rakovině a rozhodli jsme se podpořit kampaň „Růžová stuha“, která se koná v říjnu. Účelem této kampaně je vybrat peníze na výzkum rakoviny, na šíření znalostí o rakovině a na ovlivňování těch, kdo dělají rozhodnutí. Jsme hrdí, že podporujeme kampaň „Růžová stuha“, aby mohl nadále pokračovat výzkum.


Organizace podpořené v minulosti

Movember

V probíhá mezinárodní kampaň Movember. Účelem kampaně je zvýšit povědomí o rakovině prostaty a o zdraví mužů. Pro nás je důležité, abychom byli schopni přispět k výzkumu rakoviny prostaty, aby bylo možno této nemoci předcházet a léčit ji. Tento měsíc jsme darovali peníze Asociaci pro rakovinu prostaty, švédské organizaci, která financuje výzkum a šíří znalosti o rakovině prostaty.

Kampaň „Pink Ribbon“

Všichni známe někoho, koho zasáhla rakovina, přímo či nepřímo. Chceme se zapojit do boje proti rakovině a rozhodli jsme se podpořit kampaň „Růžová stuha“, která se koná v říjnu. Účelem této kampaně je vybrat peníze na výzkum rakoviny, na šíření znalostí o rakovině a na ovlivňování těch, kdo dělají rozhodnutí. Jsme hrdí, že podporujeme kampaň „Růžová stuha“, aby mohl nadále pokračovat výzkum.

Švédský výbor pro Afghánistán (SAC)

Rozmáhající se boje v Afghánistánu od počátku roku do teď vyhnaly statisíce lidí z jejich domovů – a každým dnem utíkají další. Tento srpen jsme se dozvěděli, že v té zemi převzal moc Tálibán a je tu velká nejistota do budoucna. Naší podporovanou organizací za měsíc září je Švédský výbor pro Afghánistán (SAC). Pracují zejména s těmi nejohroženějšími členy společnosti: s ženami, dětmi, lidmi s postižením a s osobami vysídlenými na jiné místo v rámci země. I přes situaci v Afghánistánu SAC nadále s neztenčenou silou zaměřuje své úsilí na místní rozvoj zemědělských oblastí, škol a zdravotní péče. Ale potřebují pomoci a my máme pocit, že SAC je zjevně správnou volbou na podporovanou organizaci pro tento měsíc, aby mohli pokračovat ve své důležité práci.

Talita

Talita je nezisková organizace, která nabízí ženám cestu ven z prostituce, pornografie a obchodování s lidmi k sexuálním účelům a cestu k novému životu. Prostřednictvím svého rehabilitačního programu Talita pomáhá ženám na celém světě již více než 20 let. Téměř všechny ženy, které absolvovaly program Talita, prostituci nadobro opustily. Jsme potěšeni, že náš příspěvek půjde na podporu jejich významné práce.

Hand in Hand

Společnost Hand in Hand International již téměř třicet let používá školení, sítě podpory a přístup k mikropůjčkám, aby umožnila lidem využít svůj potenciál a rozvinout se v maloformátové a úspěšné podnikatele. Vzdělává a školí převážně skupiny žen a mladých lidí, jak si člověk může pomáhat sám, se zvláštním důrazem na podnikání. To přináší posilování společností i včetně začínajících, což následně vede ke zvýšení počtu pracovních míst. Eradikace světové chudoby je číslem 1 na seznamu globálních cílů udržitelnosti OSN a je také vizí Hand in Hand. Jsme rádi, že je podporujeme na jejich cestě za světem bez chudoby.

UNHCR

20. červen je mezinárodně uznán jako Světový den uprchlíků. V roce 2020 UNHCR udávala, že na světě je celkem 79,5 milionu uprchlíků. Každé takové číslo představuje právě tolik individuálních a velmi osobních krizí. UNHCR je agentura OSN pro uprchlíky, která má mandát chránit lidi, kteří jsou nuceni prchat před válkou, konflikty nebo pronásledováním. UNHCR bojuje za práva uprchlíků, poskytuje životy zachraňující pomoc v nouzi a vytváří řešení pro bezpečnou budoucnost.

Světový fond pro životní prostředí (WWF)

Klima a životní prostředí jsou dva příklady záležitostí, které nám u Značení-max leží na srdci, a to je důvodem, proč jsme se v květnu rozhodli podpořit Světový fond divočiny. Světový fond divočiny (WWF) pracuje na ochraně a zachovávání biodiverzity na světě, omezování znečištění a zbytečného plýtvání, přičemž zároveň podporuje využívání obnovitelných zdrojů udržitelným způsobem. Pro budoucnost, v které budou lidé žít v harmonii s přírodou.

Dětské vesničky SOS

Více než 220 milionů dětí na světě dnes žije v extrémně ohroženém prostředí, protože buďto nemají základní rodičovskou péči, nebo jim hrozí, že o ni přijdou. I koronavirus s sebou přináší riziko, že se na celém světě ještě více rozšíří chudoba. Děti, které už teď žijí v ohroženém prostředí, tím budou zasaženy nejvíce. V dubnu jsme se rozhodli podpořit dětské SOS vesničky. Jejich práce přesahuje vytvoření základních podmínek pro jednotlivé děti. Patří k ní také postavit se za tyto děti a za jejich práva. Ony nás potřebují více než kdykoli dříve. Společně můžeme zajistit, aby žádné dítě nevyrůstalo o samotě.

Svenska Downföreningen

Na den 21. března OSN vyhlásila Světový den Downova syndromu, který je oslavován kampaní zvanou „Ponožkový den“. Downův syndrom znamená, že máte tři sady chromosomu 21, a dvě ponožky umístěné tak, aby jejich paty směřovaly doprostřed, vypadají jako malý chromozom. Chceme oslavovat odlišnosti a bojovat za rovné hodnoty a práva lidí. Takže jsme se rozhodli podpořit švédskou asociaci pro Downův syndrom, která pracuje na zvyšování znalostí a omezování předsudků o Downově syndromu.

MIND

Mind je nezisková organizace, jejíž vizí je pracovat pro vytvoření společnosti, která si bude vědoma psychiatrických problémů a bude jednat tak, abychom se s nimi vypořádali. Společnost, kde lidé s psychiatrickými problémy budou respektováni a bude se jim dostávat podpory, kterou potřebují, a kde nikdo nepáchá sebevraždu. Většina lidí se už stejně jako my setkala s někým, koho se tento problém dotýká. V souvislosti s naší vlastní historií (více si můžete přečíst zde) bychom rádi obrátili více pozornosti na projekt Mind a pomohli s prací, která má za cíl podpořit kvalitní duševní zdraví.

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen je nezisková organizace, která se zaměřuje na sociální práci na křesťanských základnách. Jejich posláním je obracet pozornost k podmínkám ve společnosti, které vedou k ohroženosti a vyloučení, a zamezovat jim. Jako firma jsme hrdí, že máme možnost přispívat Räddningsmissionens a podporovat jejich práci pro ohrožené lidi.

Stadsmissionen

Mnoho lidí dnes žije v sociální a finanční ohroženosti a potřebuje pomoc se základními potřebami, jako je jídlo a odívání. Švédská nezisková organizace Stadsmissionen je bezpečným místem pro lidi žijící v chudobě a odloučení. Chceme se zapojit a vytvořit příležitost ke změně podpořením smysluplné práce Stadsmissions města Göteborg. Naše podpora přispívá k tomu, aby více lidem bylo dopomoženo k zajištění například jídla a ošacení na zimu, ale i výpomoci s prací v domácnosti. Společně můžeme zajistit lidštější společnost pro všechny!

Movember

V probíhá mezinárodní kampaň Movember. Účelem kampaně je zvýšit povědomí o rakovině prostaty a o zdraví mužů. Pro nás je důležité, abychom byli schopni přispět k výzkumu rakoviny prostaty, aby bylo možno této nemoci předcházet a léčit ji. Tento měsíc jsme darovali peníze Asociaci pro rakovinu prostaty, švédské organizaci, která financuje výzkum a šíří znalosti o rakovině prostaty.

Kampaň „Pink Ribbon“

Všichni známe někoho, koho zasáhla rakovina, přímo či nepřímo. Chceme se zapojit do boje proti rakovině a rozhodli jsme se podpořit kampaň „Růžová stuha“, která se koná v říjnu. Účelem této kampaně je vybrat peníze na výzkum rakoviny, na šíření znalostí o rakovině a na ovlivňování těch, kdo dělají rozhodnutí. Jsme hrdí, že podporujeme kampaň „Růžová stuha“, aby mohl nadále pokračovat výzkum.

RISE

Pro nás má důležitost otázka klimatu, takže se neustále snažíme minimalizovat svůj vliv na klima a životní prostředí a pracovat udržitelně. Rozhodli jsme se podpořit výzkumný institut RISE, jehož úkolem je podporovat udržitelný růst ve společnosti, častokrát v těsné spolupráci s průmyslem, akademickou sférou a veřejným sektorem. Pomáháme financovat projekt „Efektivní a uhlíkově negativní paliva pro proudové motory“. Projekt má za cíl zvyšovat znalosti příležitostí a výzev souvisejících se zvyšováním uhlíkové efektivity při výrobě leteckých biopaliv za účelem efektivnějšího využívání biomasy a snižování dopadu na klima. Více si můžete přečíst zde.

Lékaři bez hranic

Jsme vděčni, že žijeme ve společnosti s fungujícím systémem zdravotnictví, zejména za právě probíhající pandemie, kdy mnoho lidí naléhavě potřebuje péči. Ta však bohužel není poskytnuta každému. Takže chceme podpořit společnost Lékaři bez hranic, jinak zvané též Médecins Sans Frontières. Lékaři bez hranic jsou lékařská humanitární organizace, která pomáhá lidem zasaženým krizemi, ozbrojenými konflikty a přírodními pohromami bez ohledu na politiku, náboženství nebo národnost.